Projekt – gradnja pasivne hiše

Primer projekta pasivne hiše v Renčah pri Novi Gorici

Osnovna pravila pasivne gradnje

 • Oblika volumna kocka, čim manjša zunanja površina, čim manjši oblikovni faktor
 • Orientacija na jug, veliko steklenih površin na jugu , čim manj steklenih površin na sever
 • Zrakotesnost ovoja stavbe <0,5 h-1
 • Zasteklitev Umax=0,8 W/(m2K)
 • Letna poraba energije za ogrevanje <15kWh/m2a
 • Prisilno prezračevanje z rekuperacijo
 • Preprečitev toplotnih mostov

Zasnova pasivne hiše v Renčah

 • Maksimalna izoliranost ovoja
 • Prezračevanje z rekuperacijo 98%
 • Primarnost tlorisne uporabnosti in izkoriščenosti
 • Pritličen tloris v obliki črke L – kršeno pravilo kocke, zaradi osebne želje

Tehnični podatki objekta

 • Etažnost: P (pritličje)
 • Tloris brutto površina = 201 m2
 • Tloris netto uporabne površine = 161 m2
 • Svetla višina 2,80m brez spuščenega stropa, pod spuščenim stropom 2,50m
 • Zasteklitev = 51m2
 • Notranji volumen = 425 m3
 • Garaža ločena od objekta na severu = 41m2

Tla

 • Armirano betonska temeljna plošča
 • Izolacija tal 25cm Styrodur na temeljni plošči = 0,122 W/(m2K)

Zunanji zidovi

Isorast
Isorast
 • Uporabljen sistem Isorast 
  (možna uporaba podobnih sistemov – Quadlock,..)
 • Izolacija zidu 43 cm- super-debela stena = 0,10 W/(m2K)
 • Hitra gradnja, možni različni sistemi
 • 4 dnevi potrebni za pozidanje celotne etaže 201m2 brutto

Streha

 • Izolacija ravne strehe:
 • 15 cm EPS stiropor pod betonsko ploščo
 • 34 cm STYRODUR na betonski plošči
 • Skupno je 49 cm izolacije = 0,07 W/(m2K)

Okna

 • Plastična okna IDEAL 6000: šestkomorni profil polnjen s peno in prekinjenim toplotnim mostom.
 • Zasteklitev RX WARM REFLEX:
 • Troslojna zasteklitev + dvojni nizkoemisijski nanos: 4:/12 Kr/4/12Kr/:4,
 • U= 0,5 W/(m2K)
 • svetlobna prepustnost (EN 410) = 71%
 • g vrednost (EN 410) = 47%

Prezračevanje

 • uporabljen je sistem podjetja Drassl
 • Uporabljen je rekuperator podjetja PAUL z 98% izkoristkov vračanja toplote.
 • Uporabljeno je tudi zemeljsko predgretje hladnega zraku oz. ohlajevanje poleti.
 • Dodatno dogrevanje vpihovanega zraku je z električnim grelcem moči 2,1kW

Letna poraba električne energije

 • Poraba energije za ogrevanje 15kW/m2a: 161 m2 x 15kWh/m2a x 0,12€/kWh =
 •     289,8 €/a x 10 let= 2 898€
 •     2000€/a x 10 let= 20 000€
 • Potreba po topli sanitarni vodi:
 •     0,6kW x 4h x365x 0,12€/kWh = 105,12 €/a

Za več informacij smo Vam prijazno na voljo.