Arhitekturna projektna dokumentacija – DGD

Načrti za gradnjo HIŠE

Naši arhitekti vam pripravijo vso potrebno dokumentacijo za gradnjo hiše, restavracije, hotela... Poleg tega nudimo tudi vso notranjo opremo. Vse na enem mestu.

IDEJNA ZASNOVA (IDZ)


Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev


Idejna zasnova mora vsebovati grafične prikaze, kot so:

 • lega, velikost in oblika gradbene parcele
 • tlorisno velikost lege objekta na zemljišču, imenovano situacija
 • navesti je potrebno odmike objekta od sosednjih objektov in sosednjih parcel, varstvenih pasov
 • prikazati je potrebno značilne prereze objekta, ter označiti priključke na javno in gospodarsko infrastrukturo.

IDEJNI PROJEKT (IDP)


Na podlagi idejnega projekta se izbere najustreznejšo varianto nameravanega objekta in načina izvedbe del, kakor tudi njihovih projektnih pogojev v postopku določitve smernic za projektiranje.

Idejni projekt mora vsebovati grafične prikaze, kot so:

 • lega, velikost in oblika gradbene parcele
 • tlorisno velikost lege objekta na zemljišču, imenovano situacija
 • navesti je potrebno odmike objekta od sosednjih objektov in sosednjih parcel, varstvenih pasov
 • prikazati je potrebno značilne prereze objekta, ter označiti priključke na javno in gospodarsko infrastrukturo.

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD)


Namen pridobitve gradbenega dovoljenja in izvedba gradnje enostavnih objektov, za gradnjo katerih je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ter za pridobitev soglasij

Risbe v načrtih projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti izdelane:

 • za enostavni objekt, na osnovi idejne zasnove
 • za manj zahteven objekt, na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izjemoma so le strojne in električne inštalacije, ki zadostujejo izdelavo na osnovi idejnega projekta.
 • za zahtevni objekt na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 • Grafični prikazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo v načrtih arhitekture vsebovati naslednje:
 • tlorise vsake etaže, vključno s temelji in streho
 • dva značilna med seboj pravokotna prereza
 • ter dva značilna pogleda.

PROJEKT ZA RAZPIS (PZR)


Namen je oddaja gradnje nameravanega objekta oz izvedbe nameravanih del.

Načrti v projektu za razpis se izdelajo v skladu s predpisi o javnem naročanju oz. pogodbo med investitorjem in projektantom, po predpisih kadar investitor ni naročnik o javnem naročanju ali kadar predpisi ne določajo vsebine projekta za razpis.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)


Namen projekta za izvedbo je izvedba gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov.
Projekt za izvedbo vsebuje načrte potrebne za izvedbo gradnje.

Načrti projekta za izvedbo vsebujejo:

 • podrobnejše risbe, sheme in detajle
 • zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme…

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)

Načrti projekta izvedenih del morajo vsebovati vse elemente izvedene gradnje v tlorisih in tipičnih prerezih


V kolikor potrebujete projektno dokumentacijo nam to sporočite.

Z vrhunsko fotorealistično vizualizacijo lahko začutite Vaš novi dom ali poslovni prostor še pred začetkom gradnje.

Vse za opremo doma ali poslovnega prostora na enem mestu!

Arhitekturna projektna dokumentacija

Priskrbimo vam vse projekte za gradnjo in opremo hiše.

Prenova hiše na ključ | Oprema stanovanja na ključ

Olajšajte si izbor in nakup, kjer boste na ENEM MESTU dobili STOKOVNO SVETOVANJE in konkreten izbor opreme vašega novega doma ali poslovnega prostora.

Akcija v času sejma DOM: BREZPLAČNI NASVET ter 15% popust na celovit projekt notranje ureditve hiše(velja od 8.03.-30.3.2023)

Prenavljate hišo? Ne skrbite, sprostite se! Za VSE POSKRBIMO MI - od IDEJE, 3D DESIGNA do DOSTAVE in MONTAŽE.

Pohištvo, keramika, parket, svetila, ogrevanje, prezračevanje, vrhunski 3D izris,... Ponudimo vam seveda tudi mojstre za izvedbo: stojne ter elektro instalacije, polaganje keramike, parketa, pleskarska dela, montaža pohištva,... Skratka obnova-oprema hiše ali stanovanja na ključ.

Kontaktirajte nas za termin, zato da si vzamemo čas samo za vas.

Prenova hiše ali stanovanja na ključ. Za brezplačne informacije pokličite 041 412 982.

Prenova hiše